وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات علی الحساب وارد کنندگان کالای دارای کارت بازرگانی یا پیله وری 1% و اشخاص فاقد کارت 2% ارزش گمرکی کالا

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۲۰

  • 211-999-4057 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:4057/999/211
تاریخ: 1383/03/20
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انمتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی
1- بنا به اختیار حاصل ازمقررات ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه بعدی آن و به منظور سهولت کار محاسبه و یکسان نمودن میزان مالیات علی الحساب واردکنندگان کالا مقرر می دارد از تاریخ صدور این دستورالعمل از وارد کنندگان کالا که دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری می باشند معادل یک درصد (1%) و از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی یا کارت پیله وری معادل دو درصد (2%) ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور وصول و به شرح زیر اقدام گردد:
1-1- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی وسیله گمرکات سراسر کشور قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور به نام شخص حقیقی یا حقوقی (وارد کنندگان کالا) با ذکر مشخصات تهیه و برای پرداخت به وی تسلیم شود.
1-2- مالیات علی الحساب مورد بحث توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در تهران به ترتیب به حساب 90051 بانک ملی شعبه میرداماد و حساب 96222 بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو پرداخت و در شهرستان ها کلا به حساب اداره امور مالیاتی محل واریز و رسید بانکی یا اعلامیه مربوط را به همراه یک برگ تصویر آن به ضمیمه اظهار نامه کالای وارداتی به گمرک ذیربط ارائه و نسخه دیگر آنها را برای تسلیم به اداره امور مالیاتی نزد خود نگهداری نمایند.
1-3- گمرکات ذیربط اصل رسید یا اعلامیه بانکی را به اظهارنامه گمرکی ضمیمه و تصویر آن را به همراه گزارش روزانه به امور مالی خود ارسال نمایند و امور مالی گمرکات در آخر هرماه تصویر رسید و یا اعلامیه وجوه واریزی به حساب های مورد بحث را با تنظیم فهرستی حاوی مشخصات واریز کننده، شماره و تاریخ قبض بانکی و مبلغ آن در تهران به اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و یا اداره کل امور مالیاتی استان تهران حسب مورد و در سایر شهرستان ها به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
2- چون طبق بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کالا و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. بنابراین از وصول مالیات علی الحساب از کلیه صادر کنندگان اعم از اینکه دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری باشند خودداری گردد.
3- کالاهای وارداتی توسط مسافرین به عنوان هدیه و سوغات و نمونه از شمول پرداخت مالیات علی الحساب مورد بحث مستثنی می باشند.
4- کلیه مکاتبات و بخشنامه های مغایر با این دستورالعمل ملغی الاثر خواهدبود.
حیدری کرد زنگنه
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0