وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

کلیه وجوه پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۱/۱۵

  • 211-7023-190 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 190/7023/211
تاریخ: 1383/01/15
پیوست: دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
به موجب مصوبه شماره 63747/ ت 30166هـ مورخ 1382/12/05 هیأت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر و در شماره 17188 مورخ 1382/12/09 روزنامه رسمی نیز درج گردیده، که به موجب آن « کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود» جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 63747/ ت 30166هـ
تاریخ: 1382/12/05
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/11/29 بنا به پیشنهاد شماره 58778/ 15036/56 مورخ 1382/11/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

این تصویب نامه به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 18774/ت30798هـ مورخ 1383/06/21 لغو گردید.
شماره: 18774/ت30798هـ
تاریخ: 1383/06/21
تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/06/08 بنا به پیشنهاد شماره 8942/1 مورخ 1383/03/05 وزارت تـعاون و به استناد ماده ( 147 ) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود :
1ـ کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود .
2ـ تصویب نامه شمـاره 63747/ت30166هـ مورخ 1382/12/05 لغو می شود .
 
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 63747--ت-30166هـ

تصویب نامه در مورد کلیه وجوه پرداختی توسط شرکتهای پذیرفته...
  • 18774-ت30798هـ

تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0