وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص قانون استفساریه اخذ یک ونیم درصد (1/5%) از صادرات فرش …

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۱/۱۴

  • 211-6169-4571 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:4571/6169/211 تاریخ:14/11/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر قانون استفساریه اخذ یک ونیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت تامین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و گلیم بافان به شماره 18158 مورخ 10/9/1381 که بموجب نظر مجلس اخذ آن از صادرات فرش مجاز نمی باشد و در تاریخ 22/8/1381 تصویب و طی شماره 45677 مورخ 17/9/1381 ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده ، جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
پیوست: شماره:18158 تاریخ:10/09/1381 پیوست: قانون استفساریه اخذ یک ونیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت تأمین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان وگلیم بافان موضوع استفسار: ماده واحده- آیا با تصویب قانون معافیت صادرات کالا وخدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 ونیز به استناد آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اخذ عوارض یک ونیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت بیمه قالیبافان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ نظر مجلس: به استناد بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/1/1379 وقانون معافیت صادرات کالا وخدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 اخذ یک ونیم درصد (5/1%) از صادرات فرش مجاز نمی باشد ودولت موظف است هفت درصد (7%) سهم خودرا طبق ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت واز کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 11/9/1376 به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ودوم آبان ماه یکهزار وسیصدو هشتاد ویک مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 4/9/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0