وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در مورد تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص و عدم مشمول مالیات

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۰/۰۲

  • 211-6159-55748 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 55748/6159/211
تاریخ :02/10/1381
پیوست:


سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی


نظر به اینکه با حذف تبصره 4 ماده 59قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکها از طریق مشارکت مدنی و شمول یا عدم شمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به تنظیم اینگونه قراردادها بعضا مورد استعلام قرار می گیرد ، لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه متذکرمیگردد که تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص جهت احداث یا تکمیل ساختمان و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق و سهم الشرکه بانک در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت عناوینی از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک مدنی حسب مقررات موجود برای استفاده از تسـهیلات بانـکی کـه صـرفا مـتضمن رهـن و تـوثیق پلاک ثبتی مورد مشارکت توسط مالک به بانک می باشد نقل و انتقال قطعی ملک محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود .


عیسی شهسوار خجسته


بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 این بخشنامه لغو می گردد.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-2700-41019

انطباق عفو و اجاره به شرط تملیک با مقررات مالیاتی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0