وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

افزایش بهای ترکه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۱۶

  • 211-5854-9299 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:9299/5854/211 تاریخ:16/10/1382 پیوست:دارد تصویر صفحه دوم روزنامه رسمی کشور به شماره 17090 مورخ 7/8/82 منضمن انتشار دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه موضوع قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 جهت اجرای مقررات ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی آن به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره وتاریخ مندرج در روزنامه رسمی: 17090- 7/8/82 دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه احترما به استحضار می رساند، قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 وزیر دادگستری را مکلف نموده است هر سه سال یکبار ترکه را با توحه به شاخص قیمتها وهزینه زندگی تعیین وجهت تصویب به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. بر این اساس، چون برابراعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص تورم از عدد2/69 در سال 1374 به 206 در سال 1381، تغییر وافزایش یافته است، بنابراین بهای ترکه موضوع ماده مرقوم به مبلغ تقریبی سی میلیون ریال به شرح زیر بالغ خواهد شد. (30،000،000) <--- 29،768،786 = 206×10،000،000 2/69 خواهشمند است در صورت موافقت مراتب راامر به ابلاغ فرمائید وزیر دادگستری محمد اسماعیل شوشتری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0