وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تسری تسهیلات بند الف ماده 139برنامه سوم در مورد قراردادهای اجاره به شرط تملیک

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۹/۲۳

  • 211-5243-7680 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7680/5243/211
تاریخ :23/09/1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه درخصوص تسری تسهیلات مقرر در بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن ، به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و نیز بانکهای عامل (پرداخت کننده تسهیلات ) سوالاتی از طرف ادارات امور مالیاتی و اشخاص غیر مطرح می شود ، لذا برای رفع ابهام و روشن نمودن موضوع یادآور می گردد:
1- چون قراردادهای اجاره به شرط تملیک در زمره تسهیلات بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب می شوند و در نتیجه ، واحد مسکونی موضوع قرارداد پس از پایان قرارداد و پرداخت آخرین قسط به مشتری واگذار می گردد. بنابراین تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز در صورت وجود سایر شرایط مقرر در آیین نامه مورد اشاره ، مشمول معافیت مقرر در قانون یادشده خواهد بود.
2- از آنجایی که طبق مقررات ماده (3) آیین نامه اجرایی مورد نظر ، بانکها به صورت عام مورد حکم قرار گرفته اند ، لذا تسهیلات مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مورد بحث ، شامل وام دریافتی از کلیه بانکهای خصوصی که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند نیز خواهد بود لازم به ذکر است مقررات مزبور قابل تسری به وام دریافتی از سایر ادارات ، سازمانها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی نخواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0