وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعمال مقررات بند«ج» ماده127 ق.م.م در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی(زراعی) و جدول قیمتهای تضمینی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۸/۰۷

  • 211-4523-5100 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:5100/4523/211 تاریخ:07/08/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویب نامه شماره 39811/ت 27565ک مورخ 3/9/1381 هیات محترم وزیران در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی ) برای سال زراعی 82-1381 با شرایط جدول پیوست و همچنین تصویر نامه شماره 37279/29491 مورخ 19/7/1382 دبیر محترم هیات دولت در مورد عبارت تحریر نشده در خصوص میزان جایزه متعلقه که مرتبط با مقررات بند ج ماده 127قانون مالیاتهای مستقیم می باشد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره:39817 / ت 27565ک تاریخ:03/09/1381 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بازرگانی- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور توجه: به تصویب نامه شماره 37279/ 29491 مورخ 19/7/82 در ادامه این تصویب نامه نیز حتما توجه بشود. وزرای عضو شورای اقتصاد در جلسه مورخ 21/7/1381 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه های شماره 34455/ ت 25428 هـ مورخ 13/8/1380و 6954/ ت 24505 هـ مورخ 22/2/1380 تصویب نمودند. 1- قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 82-1381 با شرایط خرید موضوع تصویب نامه شماره 36972/ ت 25493 ک مورخ 28/8/1380 هیأت وزیران، به شرح جدول پیوست تعیین می شود. 2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است پیشنهاد خود در زمینه قیمت تضمینی انواع برنج پر محصول را به کار گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی(سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مسئول)ارائه نماید.کارگروه مذکور موظف است بررسی های لازم را در خصوص قیمت خرید تضمینی برنج انجام داده و حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری، جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید.قیمت های مذکور،اسفند ماه سال جاری اعلام خواهد شد. 3- وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به طبقه بندی انواع محصول گندم برای سال زراعی آینده و پیشنهاد قیمت به تفکیک انواع مختلف به منظور طرح در شورای اقتصاد اقدام می نماید. 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تصمیمات لازم را در مورد ارگان های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و باز پرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصویب نامه و همچنین ، خرید تضمینی محصولات باغی موضوع تصویب نامه شماره 30059/ ت 27247 ک مورخ 20/7/1381 اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها به طور مستمر، نظارت می نماید. این تصویب نامه در تاریخ 30/8/1381 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:37279/29491 تاریخ:19/07/1382 پیوست: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بازرگانی- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نظر به اینکه در ذیل جدول پیوست تصویب نامه شماره 39817/ت 27565ک مورخ 03/09/1381 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم وابلاغ شده است. عبارت "در قبال تحویل هر تن چغندر قند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست (20) ریال ودو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500)ریال به عنوان جایزه تحویل می گردد." تحریر نشده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود. عبداله رمضان زاده
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0