وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصل 138 قانون اساسی که بند 3آن در خصوص استمهال بدهی مالیاتی اشخاص مذکور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۷/۲۶

  • 211-4438-4848 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4848/4438/211 تاریخ: 26/07/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویب نامه شماره 36004/ت 29441ک مورخ 1/7/1382 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که بند 3آن در خصوص استمهال بدهی مالیاتی اشخاص مذکور درآن بند می باشد جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
شماره: 36004/ ت 29441ک تاریخ:01/07/1382 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحد های تولیدی در جلسه مورخ 9/6/1382 با رعایت تصویب نامه شماره 41955/ ت 20153 هـ مورخ 14/10/1377 و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحد ها، موارد زیر را تصویب نمودند، 1- بدهی شرکت های شیشه میرال، کرمان کرک، آسان گوار، تبرید محاسب، صنایع نساجی خراسان، هاماوران، نورد عشایر خرم آباد، روغن نباتی ارجان نوین، گچ زمرد خوزستان، کارتن کار احسان طوس، مجتمع آلومینیوم المهدی،نوپوش، شهد مهاباد، آذر شهد تبریز، مصنوعات آلومینیوم تهران (اورامانی)، تولیدی و صنعتی سامان کاشی، پارگل، سمپاش سازی سرس، شناور سازی شمال،فلز سازان، چرم ساغری همدان، تعاونی ابتکار بهسازان قم، تعاونی تولیدی آجر جوین سفالین سبزوار،صنایع لاستیک ایمن زاگرس، سینا آلومینیوم همدان، صنایع فلزی ایران، مرند میشو، سردخانه امین آذربایجان شرقی، یزد فاستون، کارمانیا پرتولین، روان ریز آذر،ریسبافت یزد، تولیدی ابهر بافت، شاد ریس، پشم تاب ایران، جهان کولا، به رشد بزرگمهر،نالیمان، شهدانه طوس، سامان یاسوج، سازو کار، تعاونی رنگرزی بوبین 560 ازنا، تولیدی و صنعتی قاب سازان فلز، اتحادیه آهنگران و پروفیل ایران،تعاونی 718 تولید پروفیل آلومینیوم درخشان درود، حباب ساز، چیپال، فرش پارس،رشته طلایی خراسان، کولاک شرق، الکتریک و الکترونیک پاریز شفق، سپید فرآیند، تعاونی فرآورده های لبنیاتی بهاران و قوطی صنعتی ظریف یزد به بانک ها با رعایت مقررات مربوط،به مدت یک سال استمهال گردد. 2- بدهی شرکت های آثار ماکارون،مجتمع صنعتی مک سینا،صنعتی الکتریک خراسان و روکش لاستیک ایران به بانک ها با رعایت مقررات مربوط،به مدت دو سال استمهال گردد. 3- بدهی شرکت های بهمن پلاستیک، فرش پارس،شیشه میرال صنایع نساجی خراسان،صنایع فلزی ایران،چیپال،ایر فیلتر،روغن کشی شادگنبد،آسان گوار،فلز سازان،حباب ساز،فرش پارس و ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات عملکرد بر اساس ضوابط قانونی و مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد. 4- مبلغ پنج میلیارد ریال(5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت شیشه میرال پرداخت گردد. 5- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ناز نخ پرداخت گردد. این وام تحت نظارت کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان صنایع و معاون،اداره کل کار و امور اجتماعی و استانداری قزوین هزینه گردد. 6- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت صنایع نساجی خامنه پرداخت گردد. 7- مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ابهر بافت پرداخت گردد. 8- مبلغ دو میلیارد (2،000،000،000)ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت ها مارون پرداخت گردد. 9- مبلغ یک میلیارد(1،000،000،000) ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت آثار ماکارون پرداخت گردد. 10- مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون(1،500،000،000)ریال وام از محل اعتبار تبصره(3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،با تضمین دولت و رعایت آئین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت تعاونی فرآورده های لبنیاتی بهاران پرداخت گردد. 11- در بند "ب" ردیف (2) تصویب نامه شماره 41273/ ت 25630ک مورخ 27/9/1380 " عبارت پرداخت وام فوق موکول به ایجاد اشتغال برای 15 نفر با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی است." حذف می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 30/6/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 36004--ت-29441ک

استمهال بدهی تعدادی از شرکت ها

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0