وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

استمهال بدهی شرکت های مندرج در تصویب نامه 36004 به دلیل لغو نشدن بایستی اجرا گردد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۱۶

  • 211-5555-9304 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:9304/5555/211 تاریخ:16/10/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 4848/4438/211 مرقومه مورخ 8/9/82 مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه"... این وزارت موضعش این است که بند 3 لغو شود. لیکن تا زمانی که لغو نشده مصوبه دولت را اجرا کنیم ..." جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-4438-4848

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصل 138 قانون اساسی که بند...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0