وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*سود وکارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشارکت جزءهزینه قابل قبول است

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۰۷

  • 211-1980-16745 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :16745/1980/211
تاریخ :07/04/1382
پیوست:

سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 31/3/1382 آن سازمان , نظر به اینکه موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایزمتعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل پذیر خواهد شد.

طهماسب مظاهری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-7359-16613

*بخشنامه در خصوص سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0