وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۵/۲۱

  • 211-1923-8603 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :8603/1923/211
تاریخ :1383/05/21
پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی
تصویر رای شماره 3181-201 مورخ 1383/04/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 37343/4056-211 مورخ 1381/06/31 در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد.
البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید.
 
حیدری کرد زنگنه

پیوست:
شماره :3181/201
تاریخ :1383/04/30
پیوست:
صورت جلسه هیات عمومی
در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 1383/03/17 دادستان انتظامی مالیاتی , موضوع در جلسه 1383/04/08 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح میباشد .
اجمال موضوع نامه مزبور اینست :
رئیس شورای عالی مالیاتی قبلا بموجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 1377/10/05 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری برخلاف مقررات مربوطه مالیاتهای تکلیفی را از ذینفع کسر و بحساب مربوطه واریز ننمایند , فقط مشمول تبصره یک ماده 199 بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشده , “ متن ماده 199” از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343/4056-211 مورخ 1381/06/31 رئیس کل سازمان متبوع, مغایر با نظر یادشده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده 199 باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.
هیات عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم بشرح زیر مبادرت به اصدار رای مینماید:
با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توامان جرائم و حبس تادیبی , به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و شهرداری , بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و ..... در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیاتهای تکلیفی , فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی میباشد .
سید محمود حمیدی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده- اسداله مرتضوی- داریوش آل آقا - حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-4056-37343

نحوه مطالبه ووصول مالیات تکلیفی از افراد یکه از انجام تکا...
  • 201-3181

مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20% جریمه...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0