وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

افزودن واحدهای سنگبری به لیست صنایع آلاینده

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۴/۰۸

  • 211-1232-5435 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:5435/1232/211
تاریخ: 1382/04/08
پیوست: دارد
اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات
اداره کل امور مالیاتی استان.........................
پیرو بخشنامه شماره 1163/293-211 مورخ 1382/02/02 و به شرح مفاد نامه شماره 3/6055-30 مورخ 1382/12/09 سازمان حفاظت محیط زیست که منضم به بخشنامه فوق به آن اداره کل ارسال شده است. به تجویز حکم قسمت اخیر بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض "واحدهای سنگبری به استثنای مواردیکه به تشخیص سازمان مزبور آلوده کننده محسوب نشوند به لیست صنایع آلاینده هر استان اضافه شده است." از آنجایی که سازمان مذکور طی نامه شماره 3/960- 9 مورخ 1383/03/09، تعیین واحدهای سنگبری که از شمول این حکم مستثنی هستند را به اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان محول نموده است. با توجه به اهمیت موضوع و با عنایت به مواعد قانونی معین در مقررات مورد بحث، شایسته است. دستور فرمائید مأمورین ذیربط در اسرع وقت کلیه واحدهای سنگبری واقع در محدوده آن اداره کل را شناسایی و مراتب شمول یا معافیت آنها با قید فوریت از اداره کل حفاظت محیط زیست آن استان استعلام ونتیجه آن ضمن اعلام به مودی جهت درج در سوابق به معاونت فنی و حقوقی نیز ارسال گردد.
حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره :1163/293/211
تاریخ : 1383/02/02
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات
اداره کل امور مالیاتی استان
به پیوست فهرست محصولات صنایع واقع در محدوده آن اداره کل که مطابق حکم قسمت اخیر بند (هـ ) ماده 3 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محیط شناخته شده اند و در سال 1383 مشمول پرداخت یک درصد عوارض میباشند به انضمام تصویر نامه های شماره 3/6055-2 مورخ 1382/12/09 و 3/6297-2 مورخ 1382/12/27 سازمان مزبور جهت اجرا ارسال میگردد.
1- مراتب مشمول شدن واحدهای مزبور بر اساس فهرست سازمان حفاظت محیط زیست , به مودیان ذیربط اعلام گردد.
2- تکالیف و مواعد قانونی جهت پرداخت عوارض مزبور را طبق فرم پیوست به مودی یادآوری گردد.
3- شماره حساب بانکی شهرداری محل و یا شماره حساب بانکی تمرکز وجوه سازمان شهرداری کشور که می بایستی وجوه مقرر به آن حساب واریز گردد, حسب مورد (بر اساس داخل حریم یا خارج شهر) به مودی ذیربط اعلام گردد.
4- محل وقوع واحدهای مشمول را از حیث داخل یا خارج از حریم شهر را با هماهنگی مراجع ذیربط مشخص و به مودی اعلام گردد.
عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-293-1163

*فهرست صنایع آلاینده در سال 1383 مشمول 1% عوارض

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0