وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*فهرست صنایع آلاینده در سال 1383 مشمول 1% عوارض

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۲/۰۲

  • 211-293-1163 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :1163/293/211
تاریخ : 1383/02/02
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات اداره کل امور مالیاتی استان به پیوست فهرست محصولات صنایع واقع در محدوده آن اداره کل که مطابق حکم قسمت اخیر بند (هـ) ماده 3 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محیط شناخته شده اند و در سال 1383 مشمول پرداخت یک درصد عوارض میباشند به انضمام تصویر نامه های شماره 3/6055-2 مورخ 1382/12/09 و 3/6297-2 مورخ 1382/12/27 سازمان مزبور جهت اجرا ارسال میگردد
1- مراتب مشمول شدن واحدهای مزبور بر اساس فهرست سازمان حفاظت محیط زیست , به مودیان ذیربط اعلام گردد.
2- تکالیف و مواعد قانونی جهت پرداخت عوارض مزبور را طبق فرم پیوست به مودی یادآوری گردد.
3- شماره حساب بانکی شهرداری محل و یا شماره حساب بانکی تمرکز وجوه سازمان شهرداری کشور که می بایستی وجوه مقرر به آن حساب واریز گردد, حسب مورد (بر اساس داخل حریم یا خارج شهر) به مودی ذیربط اعلام گردد.
4- محل وقوع واحدهای مشمول را از حیث داخل یا خارج از حریم شهر را با هماهنگی مراجع ذیربط مشخص و به مودی اعلام گردد.
عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0