وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

  • 210-85496-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 85496/210/د تاریخ: 22/12/1400 سرپرست محترم دفتر هماهنگی امورمالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی‌بر ابطال بند 15 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب، جهت اجرا ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 232-2401-28345

ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 232-2401-28345

ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0