وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812558 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

  • 210-81172-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 210/81172/د تاریخ: 1400/12/03 سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812558 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی‌بر ابطال مثال ذیل بند 3 ، حکم مقرر در بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 1001/230/د مورخ 1399/01/02 معاون درآمدهای مالیاتی، جهت اجرا از تاریخ تصویب دستورالعمل مذکور (02/01/1399) ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 140009970905812558

ابطال مثال ذیل بند 3 و بند 4 و تذکر دوم بند 4 از دستورالع...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0