وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  • وضعیت : معتبر است
  • نویسنده : محمد جواد عظیمی فرد

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

  • شماره بخشنامه : 210-5144-د

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره یا هر قسمتی از بخشنامه مشکلی داشت روی لینک بالا کلیک کنید

شماره: 210/5144/د تاریخ: 1401/02/04 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 1395/03/19)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست