وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران ، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران جزء بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۲۴

  • 210-2614 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 2614/210 تاریخ 24/04/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویب نامه شماره 20609/ت 28881 هـ مورخ 18/4/82 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران , بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء (ب ) بند (2) ماده 148اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
شماره:20609/ ت 28881هـ تاریخ: 18/04/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای و به استناد جزء (ب) بند(2) ماده(148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند(2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه های شماره 10130/ ت 122 مورخ 25/2/1368 و شماره 27536/ ت 18895 هـ مورخ 3/5/1377 به شرح زیر اصلاح می گردد: رقم مذکور در جزء (الف)و (ب)بند(1)، بند(2) و تبصره(1) ماده (2) از مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال تغییر می یابد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 20609--ت-28881هـ

افزایش هزینه مسافرت به خارج به مبلغ 1/000/000 ریال

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0