وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812501 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان تصویب

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

  • 210-22915-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران کل محترم امور مالیاتی
به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812501 مورخ 1401/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت "قبل از صدور برگ اجرایی" از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان صدور، موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود.
سعید توتونچی ملکی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 117300

دستورالعمل دادرسی مالیاتی
  • 140109970905812501-

ابطال عبارت «قبل از صدور برگ اجرایی» از بند 32 دستورالعمل...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0