وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

  • 210-22535-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران کل محترم امور مالیاتی
تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (6) دستورالعمل شماره 2694/200/د مورخ 1400/01/23 و ابطال اطلاق ماده (4) دستورالعمل شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.
سعید توتونچی ملکی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 140109970905812080

ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخش...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0