وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

افزایش هزینه مسافرت به خارج به مبلغ 1/000/000 ریال

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۱۸

  • 20609--ت-28881هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 20609 / ت 28881 هـ
تاریخ:18/04/1382
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای و به استناد جزء (ب) بند(2) ماده(148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:
آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند(2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه های شماره 10130/ ت 122 مورخ 25/2/1368 و شماره 27536/ ت 18895 هـ مورخ 3/5/1377 به شرح زیر اصلاح می گردد:
رقم مذکور در جزء (الف)و (ب)بند(1)، بند(2) و تبصره(1) ماده (2) از مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال تغییر می یابد.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2614-210 مورخ 24/4/82 ابلاغ گردیده است.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0