وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم رعایت مفادبند3 ماده 244 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گنبدکاوس

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۱/۱۴

  • 201-9525 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9525/ 201
تاریخ: 14/11/1381
پیوست:

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 43- 7/11/80
مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75- 76
شماره حوزه مالیاتی 314
شماره سرممیزی مالیاتی 31
اداره:امور مالیاتی گنبد کاوس
تاریخ ابلاغ رأی:22/1/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 935- 4/30- 11/2/81

خلاصه واخواهی: در سالهای مورد مطالبه مالیات به علت عدم آگاهی به امور صادرات و واردات و کمی سرمایه و عدم پرداخت وجه کالای ارسالی به کشور ترکمنستان از طرف اشخاص مورد معامله متحمل ضرر و زیان هنگفتی گردیده که باعث فروش کلیه اموال جهت پرداخت طلبکاران در ایران و نیز ممنوع الخروج شدن از طرف مراجع دولتی گردیدم چنانچه در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی اظهارات اینجانب از طرف نماینده محترم اتاق بازرگانی و قاضی محترم جلسه مورد قبول قرار گرفت و به موجب رأی بدوی از پرداخت مالیات معاف شدم پرونده امر با اعتراض ممیز به هیئت تجدید نظر احاله که ترکیب هیئت وفق بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و به جای نماینده اتاق بازرگانی شخص دیگری که نماینده امور صنفی و مربوط به مشاغل دیگر و هیچگونه اطلاعات در امر بازرگانی نداشته رأی را تایید نموده است که وجاهت قانونی ندارد درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
مودی نسبت به شرکت عضو موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هئیت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر (صادر کننده رأی مورد واخواهی) شکایت داشته و مدعی می باشد که به جای نماینده اتاق بازرگانی نماینده مجمع امور صنفی در هیئت مذکور شرکت داشته است.اینک شعبه با در نظر گرفتن اینکه آقای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر،امضاء کننده رأی مورد واخواهی، به موجب حکم شماره 2438 مورخ 30/1/75 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مازندران(اداره کل ذیربط وقت) تحت عنوان نماینده مجمع امور صنفی معرفی گردیده است و با عنایت به نوع فعالیت شغلی مودی و با توجه به مفاد بند 3 ماده 244 قانون یاد شده،ایراد مودی را وارد تشخیص داده و به دلیل نقض مقررات قانونی در تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید.


محمد علی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0