وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعدیل مالیات سر قفلی بیش از 20%- منبع مالیات:حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مرکز تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۲۵

  • 201-9220 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9220/201
تاریخ: 1382/12/25
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 6723- 1381/09/03
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد: 1381
شماره حوزه مالیاتی 1114 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای مرکز تهران
تاریخ ابلاغ رای: 1382/02/23
شماره و تاریخ ثبت شکایت 2014-201- 1382/03/13
خلاصه واخواهی: هیات حل اختلاف مالیاتی صرفا به دلیل اینکه شهرداری منطقه 12 محل را در اراضی مسکونی اعلام کرده و هیچ اشاره ای به نوع کاربری ملک فوق نکرده از ماخذ هشتاد میلیون ریال نسبت به ششدانگ سرقفلی محل اقدام به صدور رای نموده است. لذا چنانچه محل در منطقه مسکونی و هیچ ارزش سرقفلی ندارد تعدیل سر قفلی از یک میلیارد ریال به هشتاد میلیون ریال وجهه قانونی نداشته و از طرفی وکیل قانونی مودیان اظهارنامه حق واگذاری تسلیم و سر قفلی محل را پنجاه میلیون ریال عنوان کرده، مراتب اعتراض اعلام، تقاضای نقض رای را دارم.
رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای مینماید: حسب محتویات پرونده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در خصوص دریافت حق واگذاری محل و بخشنامه شماره 59648/12126-4/30 مورخ 1374/10/21، فارغ از نوع کاربری ملک، دریافت حق واگذاری محل احراز گردیده است ولی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد میزان دریافتی از این بابت رسیدگی لازم و کافی معمول نداشته، در صورتی که صحیح این بود با عنایت به اینکه ملک و حق واگذاری تواما مورد انتقال واقع شده و با توجه به بخشنامه و دستورالعمل های صادره در این خصوص و قولنامه و مبایعه نامه و تحقیقات بیشتر و با توجه به بخشنامه شماره 17034/1200- 5/30 مورخ 1372/04/13، پس از تعیین و مشخص نمودن میزان واقعی وجوه دریافتی بابت حق واگذاری محل مبادرت به صدور رای می نمود، بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد بر طبق مقررات قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود.
علی عزیزی
محمد علی بیگ پور
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0