وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

برگشت هزینه و اختلاف با موضوع مقررات ماده 172- منبع مالیات: اشخاص حقوقی - اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۲۴

  • 201-9177 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9177/201
تاریخ: 1382/12/24
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2514-1382/05/13
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد:1379
شماره حوزه مالیاتی: 0344 شماره سر ممیزی مالیاتی: 034 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/06/25
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5571/201-1382/07/08
خلاصه واخواهی: این شرکت نسبت به رأی شماره 2514 مورخ 1382/05/13 شدیدا اعتراض داشته و مجددا خاطر نشان می سازد که مبلغ 256.657.865 ریال اهدائی این شرکت به منظور تأمین تختهای مخصوص بیمارستانی برای افراد صعب العلاج و در حال مرگ بوده که با حمایت مقام ریاست جمهوری و موافقت با اختصاص ارز دولتی این عمل خیرخواهانه و انسانی انجام گرفته است و مراتب از طریق انجمن حمایت از کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سرپرست امور مالیاتی اعلام شده است، از جائی که این مبلغ قابل برگشت نبوده صرفا یک هزینه می باشد متأسفانه این شرکت خود را متهد و ملزم به پرداخت مالیات متعلقه نمی داند لذا خواهشمند است مراتب را با دید انسانی بررسی کرده و ابطال رأی بفرمائید در غیر این صورت این شرکت قادر به تحمل خسارات مربوطه نبوده و در مرحله تعطیل شدن قرار گرفته است.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: درآمد مشمول مالیات عملکرد 1379 مودی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت و برگشت قسمتی از هزینه های ابرازی مربوطه تعیین و مبنای مطالبه مالیات قرار گرفته، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض مودی نسبت به برگشت مبلغ 256.657.865 ریال از حساب هزینه های شرکت بابت وجوه پرداختی به جمعیت حمایت از را مورد توجه قرار داده و ضمن ادای توضیحات لازم با عنایت به رسیدگی های انجام شده در مرحله تشخیص مالیات و به دلیل تعلق 40% از سرمایه شرکت به جمعیت مذکور، ضمن رد اعتراض مودی با تأئید درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص، اصدار رأی نموده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز اعتراض مجدد مودی به رأی بدوی با مضامین قبلی را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و دستور ذیل نامه شماره 187/1/ج مورخ 1379/06/28 جمعیت یاد شده مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث از محل سود سهام آن جمعیت در شرکت مودی، با تأئید مالیات عملکرد 1379 طبق برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب و نظر به اینکه مستندات مورد ادعای مودی حکایت از انطباق موضوع مورد اختلاف با مقررات ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم وضوابط اجرائی مربوطه نداشته و تصویب نامه هیأت وزیران دایر بر تعیین حساب خاص جهت واریز کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن موصوف و پذیرش کمکهای مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان تاکنون صادر نشده، ضمنا مقررات مالیاتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و قانون بودجه سال 1379 کل کشور نیز در این زمینه مسکوت می باشد، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، این شعبه رد شکایت مودی را اعلام می نماید.
روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0