وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات سود شرکت سرمایه پذیر- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زرقان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۹/۲۴

  • 201-8102 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 8102/201
تاریخ: 24/09/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 965-15/7/80
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 31/6/77
شماره حوزه مالیاتی: 2511
شماره سر ممیزی مالیاتی: 251
اداره: امور مالیاتی شهرستان زرقان
تاریخ ابلاغ رأی: 19/8/80
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7069/4/30-3/9/80

خلاصه واخواهی: مالیات شرکت (شرکت سرمایه گذار) بر اساس سود و زیان مندرج در اظهارنامه وحساب سود وزیان وهزینه های برگشتی شرکت به اضافه سود وزیان شرکتهای سرمایه پذیر وهزینه های آنها تعیین و مطالبه گردیده است. شرکت های سرمایه پذیر (شرکت و شرکت ) پس از مراجعه به ممیز کل موفق به اخذ تخفیف مالیاتی وکسر وقبول مقداری از هزینه های برگشتی خود شده اند که توسط حوزه مالیاتی ذیربط هزینه های برگشتی شرکت مورد قبول واقع شده، لیکن هزینه های برگشتی شرکت به علت عدم اطلاع کسر نشده است از هیأتهای حل اختلاف درخواست گردیده که هزینه های برگشتی مورد قبول ممیز کل محترم مالیاتی را در موقع توافق با شرکت شیراز از سود ویژه تعیین شده کسر نماید که بدون دلیل قانع کننده مورد قبول واقع نشده است، به همین دلیل تقاضای تجدید رسیدگی را دارد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده در گزارش حوزه مالیاتی که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته، مأخذ محاسبه سود دریافتی شرکت سرمایه گذار از شرکت سرمایه پذیردرآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه پذیر (سود شرکت سرمایه پذیر به علاوه هزینه های برگشتی وسیله ممیز مالیاتی) تعیین شده است که این موضوع برخلاف اصول و رویه های حسابداری وقوانین ومقررات مالیاتی بوده وکارشناس مجری قرار نیز به علت عدم اطلاع از موضوع آن را تأئید نموده است، هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون توجه به اعتراض شرکت مودی و صرفا بر اساس گزارش کارشناس مجری قرار که از کفایت رسیدگی و توجیه واستدلال قانونی برخوردار نبوده اقدام به صدور رأی نموده اند، در حالیکه طبق اصول و رویه های معمول حسابداری ومقررات مالیاتی صرفا آن قسمت از سود شرکتهای سرمایه پذیر که به موجب ارکان صلاحیتدار آنها بین صاحبان سهام (شرکتهای سرمایه گذار) تقسیم می شود، سود متعلق به شرکت سرمایه گذار بوده و می بایستی مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار قرار گیرد، لذا رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانونی نقض وپرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد.

محمدعلی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0