وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم استناد به تبصره ماده 77 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۸/۲۵

  • 201-7152 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7152/ 201
تاریخ: 25/08/1381
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 594/ 3/39- 21/3/80
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 80
شماره حوزه مالیاتی 0551- 48
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران
تاریخ ابلاغ رأی: 16/4/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 4090- 4/30- 16/5/80

خلاصه واخواهی:خانم به اتفاق پدرش سازنده واقع در در 18 طبقه شامل 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری مجموعا در 166 واحد احداث نموده است که تعدادی از واحدها را در سالهای 77 لغایت 80 انتقال داده است و پس از قطعیت مالیات سال عملکرد 1378 با ذکر این مطلب که طبق پایان کار ساختمان شهرداری به شماره 9353- 27/6/75 دو سال از خاتمه بنا گذشته خود را مشمول مالیات ندانسته و این در حالی است که حد نصابهای مندرج در تبصره ماده 77 از جمله گذشت بیش از دو سال از خاتمه بنا شامل اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است نمی گردد، لذا تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر را دارم.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اعتراض ممیز مالیاتی نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وارده به شماره 8324- 12/3/80(برگ شماره 22 پرونده) و با استناد به حکم تبصره ماده 77قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه دو سال از تاریخ خاتمه بنا گذشته اقدام به صدور رای نموده است، در حالیکه مفاد تبصره ماده 77 مربوط به اشخاصی است که شغل آنها بسازو بفروش نبوده و سابقه بسازبفروشی ندارد. در صورتیکه در خصوص موضوع برابر مدارک موجود در پرونده مودی اقدام به ساخت و فروش 166 واحد( 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری) در 18 طبقه نموده است،و این موضوع مشمول متن ماده 77 بوده و ارتباطی به تبصره ماده یاد شده ندارد، بنا به مراتب شکایت آقای ممیز کل مالیاتی شاکی از این جهت وارد بوده و رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانون فوق الذکر نقض و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد.

محمد علی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0