وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۸/۲۶

  • 201-6457 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6457/201
تاریخ:26/08/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5/606 مورخ 23/10/81
مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 313
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: اهواز
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 5/12/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10577-201-24/12/81

خلاصه واخواهی: بنا به دلایل مشروحه ذیل به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص عملکرد سال 1378 معترض بوده وتقاضای رسیدگی دارد.
1- چنانچه شرکت را دولتی محسوب نمائیم (البته حوزه مالیاتی شرکت را دولتی نمی داند) با این فرض سازمان حسابرسی طی بند 5 گزارش حسابرسی عملکرد سال 1378 دقیقا اعلام نموده که به دلیل موارد مطروحه در بند 5 همان گزارش امکان محاسبه وتعیین درآمد مشمول مالیات برای سال مورد رسیدگی وجود ندارد لذا در این راستا با فرض قبول دولتی بودن مسئولیت رسیدگی به عهده حوزه مالیاتی مربوطه محول گردید.
2- شرکت مذکور بابت عملکرد سال 1378 دو اظهارنامه مالیاتی متفاوت تسلیم نموده است اظهارنامه اولیه مبلغ 705 816 072 36 ریال سود خالص که این اظهارنامه با صورتهای مالی وگزارش حسابرسی نیز مطابقت دارد و اظهارنامه و دوم با مبلغ 295 183 427 11 ریال زیان خالص تسلیم شده است که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 78 توسط حسابرسان وزارت امور اقتصادی ودارائی مورد رسیدگی قرار گرفته واظهارنامه دوم شرکت را مشمول تبصره 3 ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته، به عبارت دیگر در صورتی شرکتها مجاز به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصلاحی می باشند که از نظر محاسبه اشتباه شده باشد در حالیکه اظهارنامه دوم به هیچ وجه اشتباه محاسبه نمی گردد. لذا اظهارنامه اولیه با مبلغ 705 812 072 36 ریال سود ابرازی ملاک عمل بود ومبنای رسیدگی قرار گرفته است. ضمنا رأی نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به صورت کامل ودقیق اظهارنامه اولیه شرکت را پذیرفته است و برگ تشخیص را مورد تأئید قرار داده است در صورتیکه نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به هیچ کدام از موارد توجه ننموده است ومبلغ 705 816 072 36 ریال سود را به مبلغ 000 000 588 17 ریال زیان در رأی تجدید نظر تعدیل نموده است.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
اولا به طور کلی تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان مجدد جز با شرایط تبصره 3 ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم (وقوع اشتباه در محاسبه) مجاز نمی باشد، واظهارنامه وصورتهای مالی ثانوی مغایر با شرایط مزبور به عنوان جایگزین اظهارنامه صورتهای مالی تسلیمی نخست نبایستی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد ثانیا سازمان حسابرسی علیرغم بند 5 گزارش حسابرسی خود اعلامه ای دایر بر تعیین مبلغ 17588 ریال زیان را صادر نموده که حتی از زیان ابرازی مودی نیز بیشتر می باشد واز این لحاظ هم موضوع (با عنایت به بند 1 نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 16/4/79 معاون وقت درآمدهای مالیاتی عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها) جای اشکال است.
بنا به مراتب، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به اشکالات فوق مبادرت به صدور رأی دایر بر تأئید زیان بر مبنای اعلامیه سازمان حسابرسی نموده است شکایت ممیز کلی شاکی را وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. ضمنا متذکر می گردد که چون مودی در اظهارنامه نخست با وجود تعیین 705 816 072 36 ریال سود در حساب عملکرد وسود وزیان، در صفحه اول اظهارنامه ودر محل سود ویژه قطعی شده بابت عملکرد سال 1378 مبلغ 295 183 427 11 ریال زیان ابراز نموده است، چنانچه دریافت غرامت که سبب ابراز سود بوده است، منتفی شده باشد، قبول آن بر مبنای واقعیات طبق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم بلا مانع خواهد بود.

اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0