وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: شیراز

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۸/۲۱

  • 201-6391 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6391/201
تاریخ: 21/08/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 449 مورخ 26/8/81
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی 321
شماره سر ممیزی مالیاتی 32
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 19/12/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 149-201 مورخ 18/1/82


خلاصه واخواهی: اینجانب برابر قولنامه ای مستند که دارائی مزبور هم آن را قبول نموده یک باب حجره در طبقه سوم را به مبلغ پنج میلیون تومان طبق قولنامه که ضمیمه پرونده است از آقای خریداری کرده و آن را به همان مبلغ پنج میلیون تومان طی چکهائی که در پرونده موجود است به آقای واگذار نمودم. در تاریخ 19/12/81 هیات تجدید نظر بدون اینکه توجهی به اعتراض اینجانب داشته باشد رای بدوی را تائید نمودند.اینجانب کاسب هستم و حقوق دان نیستم و درس حقوق نخواهنده ام ولی اگر فرم مالیات گرفتن بدین نحو باشد که هر مبلغی را که در مرحله اول آقای ممیز تعیین نماید همان مبلغ مورد تائید هیات بدوی و مرحله تجدید نظر و نهایتا شورای عالی مالیاتی قرار گیرد، دیگر احتیاجی به این همه وقت گرفتن کمیسیونها نمی باشد. قولنامه پنج میلیون است و فروش هم همان پنج میلیون است. شش میلیون را آقای ممیز از کجا آورده. بنابراین تقاضای رسیدگی را دارد.
رای:شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه ممیز مالیاتی ذیربط طی گزارش تنظیمی شماره3571 مورخ24/1/81 در خصوص میزان حق واگذاری محل تعیین شده که بیش از مبلغ مندرج در مبایعه نامه عادی بین طرفین بوده مستنداتی ارائه ننموده و از طرفی ارزش تعیین شده مورد اعتراض مودی مالیاتی بوده،ضرورت نیل به واقعیت ایجاب می نمود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا و یا باصدور قرار اعتراض مودی راجع به میزان دریافتی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر موجه و مدلل به عمل می آورد.
بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.


اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0