وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین مالیات برای زمین واگذاری- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:مشهد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۸/۲۱

  • 201-6381 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6381/201
تاریخ: 21/08/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1469 الی 1474و 1474 مکرر- 1/11/81
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد: 80
شماره حوزه مالیاتی 912
شماره سرممیزی مالیاتی 91
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان
اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: 11/12/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 162-201- 18/1/82
(تاریخ تحویل به پست 11/1/82)


خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رای و رفع تعرض و استرداد مالیات را داریم:
به علت اجرای طرح تعریض خیابان طبرسی ملک پدری ما تخریب و به صورت زمین کامل درآمده است و شهرداری مشهد در ازای قرار گرفتن قسمتی از ملک و مغازه ها در خیابان و انتقال آن به شهرداری مشهد با صدور مجوز ساخت و ساز تجاری موافقت نموده است. ولی ورثه به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای احداث ساختمان، زمین مزبور را به عنوان زمین به بانک رفاه کارگران واگذار نموده اند. حوزه مالیاتی مربوطه در زمان انتقال زمین مزبور به بانک اقدام به مطالبه مالیات سر قفلی و یا تفاوت تجاری بودن زمین به مبلغ 18782280 ریال نموده است که جهت انتقال ناگزیر مبلغ فوق به حساب سپرده پرداخت گردیده است. با توجه به اینکه مورد واگذاری فقط زمین بوده و هیچگونه اعیان و تاسیسات نداشته با توجه به دستورالعمل 49928/6606-4/30- 9/10/71 معاون درآمدهای مالیاتی معامله فوق فقط مشمول مالیات انتقال زمین بوده و بابت سر قفلی مشمول مالیات نمی باشد. هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به این امر توجهی ننموده و بدون توجه به دستورالعمل های صادره انشاء رای نموده اند.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
با اینکه طبق بند 2 بخشنامه شماره 49928/6606-4/30 مورخ 9/10/71 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، انتقالات قطعی اراضی بدون لزوم بررسی در مورد اینکه از اراضی انتقالی بعدا چه استفاده ای خواهد شد با عنایت به بند (الف) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم که هر نوع موقعیت ملک درتعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع شود مطلقا مشمول مالیات حق واگذاری نخواهد بود و ملک مورد واگذاری مودی به بانک نیز به حکایت پرونده امر به صورت زمین واگذار گردیده و مشمول مفاد بند 2 بخشنامه مذکور می باشد ،مع الوصف هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با نادیده گرفتن حکم قانونی مذکور و تمسک به بخشنامه های غیر مرتبط با موضوع، اعتراض مودیان را نسبت به تعیین مالیات حق واگذاری محل بابت انتقال زمین مذکور وارد ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده اند. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رعایت مفاد بند 2 بخشنامه مذکور مبادرت به صدور رای نماید.

رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0