وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعهد پرداخت مالیات و ماده 182- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: یزد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۳۱

  • 201-3706 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3706/201
تاریخ: 31/04/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 55- 7/2/81
مربوط به مالیات بر درآمد حقوق
سال عملکرد: 1377
شماره حوزه مالیاتی 314
شماره سرممیزی مالیاتی 031
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان یزد
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: 22/5/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 5083- 201- 24/6/81


خلاصه واخواهی: به پیوست رأی اکثریت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره یک یزد که بدون رعایت مقررات قانونی صادر و در تاریخ 22/5/81 ابلاغ شده است تقدیم و به شرح موارد زیر نسبت به آن معترض می باشد.
1- به استناد مدارک انعقادی با شرکت و طبق اسناد و مدارک و دفاتر قانونی سال 77 و نیز سالهای دیگر که مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به آنها تشخیص داده شده است و مهمتر اینکه بنا به شهادت گزارشهای حوزه و کارشناسان مالیاتی و آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از جمله رای فوق الذکرشرکت مطلقا حقوقی به اتباع خارجی بالاخص آقای که جهت راه اندازی ماشین آلات خریداری به ایران اعزام گردیده، پرداخت ننموده است و دلیل آن نیز رایگان بودن خدمات پس از فروش ماشین آلات می باشد بنابراین شرکت نمی تواند مشمول ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم و به تبع آن ماده 90 قانون که درباره پرداخت کنندگان حقوق می باشد و لاغیر،گردد و این امر نیز هیچ ارتباطی به سایر موارد از جمله ماده 182 قانون که مورد استناد اکثریت هیات حل اختلاف تجدید نظر بوده ندارد.
2- اولا بند 1 ماده 5 و مفاد ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم درباره درآمد خارجیان و دریافت حقوق از اشخاص مقیم خارج از ایران می باشد به عبارتی استناد اکثریت هیات تجدید نظر به مقررات فوق بالاخص ماده 88 دقیقا موید آن است که شرکت حقوق بگیر خارجی نداشته و کارفرمای آقای نیز شرکت خارجی بوده است.
ثانیا ماده 82 درآمد حقوق را تعریف و ماده 80 نیز تکلیف مودیان فصل مالیات بر درآمد املاک بوده و در هر حال مطلقا ارتباطی به شرکت پشمبافی افشار و مالیات مطالبه شده ندارد.
ثالثا چون بند الف بخشنامه 42176/9124-4/30- 23/8/78 مورد استنادی درباره شرکت مصداق ندارد. بنابراین تصمیم اکثریت محترم هیات تجدید نظر مبنی بر الزام تکمیل جدول شماره 1 پیوست بخشنامه فوق و تسلیم مدارک استخدامی که به تائید مقامات و مراجع کشور خارجی و تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد وارد نیست.
3- اقلیت محترم هیات رای به نفع مودی داده است.
4- تاکنون به لوایح تقدیمی رسیدگی مورد اظهارنظر صریح و صحیح قرار نگرفته است.
بنا به مراتب چون اکثریت محترم تجدید نظر مقررات بند 5 ماده 1 و مواد 80و82و88 قانون مالیاتهای مستقیم را مستند اقدام خود قرار داده است و شرکت نیز به سبب کار فرما نبودن و عدم پرداخت حقوق به شخص حقیقی خارجی خود را مشمول مقررات مذکور نمی داند و از طرفی چون دستورالعملهای مذکور در رای اکثریت هیات تجدید نظر مربوط به پرداخت کنندگان حقوق به خارجیان بوده و بنا به تائید ماموران تشخیص، شرکت فقط خریدار ماشین آلات بوده و حقوق بگیر خارجی نداشته و فاقد چنین مشخصه هائی است، دستورالعمل 15 صفحه ای شماره 10085 مورخ 30/3/80 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی که موخر بر دستورالعملهای قبلی می باشد مورد عنایت قرار نگرفته معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد.
رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده امر،مطالبه مالیات از شرکت شاکی و در نهایت تائید آن وسیله هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ صورت گرفته است که آن شرکت طبق تعهد نامه مضبوط در پرونده(فرم شماره1 برگ شماره 3 پرونده) خود را به عنوان کارفرمای حقوق بگیر( ) معرفی و تعهد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق نامبرده و جرائم متعلق را نموده است. با عنایت به این موضوع رای مورد واخواهی را از حیث موارد مندرج در شکوائیه قابل نقض ندانسته، رد شکایت شاکی را اعلام می دارد.

اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
ععلی اصغرزندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0