وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر رای شماره 201-12 مورخ 1400/4/22 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

  • 201-33-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 201/33/ص

تاریخ: 1400/05/11

امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتینظر به آرای متناقض صادره از سوی شعب دوم و ششم این شورا در ارتباط با زیان انباشته مندرج در صورت های مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی (انحلال)، جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم برگزار که به پیوست رای صادره به شماره 201-12 مورخ 1400/4/22 برای اجرا ابلاغ می گردد.

محمدتقی پاکدامن

رئیس شورای عالی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 201-12

نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0