وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 79 وحکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اراک

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۱۷

  • 201-3161 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3161/201
تاریخ: 17/04/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 684-29/7/1381
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 131
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان اراک
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 13/8/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7650-201-5/9/81

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی وهیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر، اندوخته توسعه وتکمیل شرکت را به مبلغ 40 میلیارد ریال معاف از مالیات ندانسته و اقدام به اخذ مالیات آن نموده اند موضوع اندوخته از طرف وزیر محترم صنایع طی نامه ای عنوان وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی تأئید گردیده است در حال حاضر نیز بخش عمده ای از تأسیسات و تجهیزات آن درحال نصب می باشد طبق بند 4 تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور این شرکت مجاز به استفاده از معافیت مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. طبق نظریه حسابرس وبازرس قانونی شرکت 40 میلیارد ریال اندوخته از درآمد مشمول مالیات لحاظ گردیده بنابراین چون مدرک تعیین مالیات اظهارنظر حسابرس وبازرس می باشد لذا اقدام حوزه مالیاتی در مورد حذف 40 میلیارد ریال اندوخته فوق غیر قانونی می باشد . درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
برابر محتویات پرونده امر، مودی در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن اعتراض به رأی هیئت بدوی با استناد به حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 مدعی استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده است.
هیئت تجدید نظر با استناد به نامه شماره 6290-5/30 مورخ 17/1/81 دفتر فنی مالیاتی، به این علت که طبق مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه معافیتهای مالیاتی این قبیل شرکتها لغو گردیده، اعتراض شرکت را در این خصوص وارد ندانسته است.
اینک با توجه به اینکه حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 و همچنین حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه .... هر دو از اول سال 1379 لازم الاجرا بوده است لذا صرف موخرالتصویب بودن، قانون برنامه سوم توسعه .... نمی تواند متضمن نسخ ضمنی حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 باشد. بنابراین به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است وشعبه رأی مذکور (مورد واخواهی) را نقض وپرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا در صورتی که شرکت مودی حائز شرایط استفاده از تسهیلات ماده 138 قانون اخیر (مالیاتهای مستقیم) باشد، نسبت به صدور رأی قانونی اقدام نماید.
ضمنا دراین باره، نظر هیئت موضوع ماده 257 را به دستورالعمل شماره 8530 مورخ 27/2/82 که اخیرا از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است جلب می نماید.

محمدعلی سعیدزاده
محمدعلی تراب زاده
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0