وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیاتها و تبصره 5 ماده 59- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: غرب تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۲۷

  • 201-10731 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 10731/201 تاریخ: 27/12/1381 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 6/621- 5/6/81 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی 340822 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای غرب تهران تاریخ ابلاغ رای: 20/6/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5059- 201-24/6/81 کلاسه شورا 50174 خلاصه واخواهی: اینجانب در سال 77 سرقفلی مغازه خود را به شخصی به نام فروختم و چون ایشان به دلایل عدیده قادر به پرداخت بهای آن نشد معامله فسخ شد در سال 79 دارائی از خریدار درخواست واریز 000 120 1 تومان مالیات سرقفلی نمود که اینجانب به اتفاق نامبرده در کمیسیون شرکت و کمیسیون فسخ معامله با ایشان را تائید نمود.بعد از مدتی مغازه به شخص دیگری فروختم و دارائی از اینجانب 000 280 تومان مالیات سرقفلی دریافت نمود. اما کمیسیون بدوی از استرداد مالیات معامله اول که فسخ شده بود خودداری نمود.دلیل کمیسیون مذکور این بود که درمعامله قطعی مالیات مسترد نمی گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارم. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: به استناد مدارک و مستندات و اقاریر شاکی حق کسب و پیشه مغازه مورد بحث در تاریخ 28/11/77 از طرف ایشان به آقای واگذار و با تخفیف ممیزکل مالیات متعلقه قبول و پرداخت گردیده و خریدار از تاریخ مذکور محل را تصرف و در آن به مدت حدود یکسال یعنی تا تاریخ 14/10/78 به کسب اشتغال داشته و از این تاریخ محل کسب مذکور مجدد به فروشنده(شاکی) انتقال داده شده که آقای مودی مالیاتی انتقال مغازه به خود را فسخ قرارداد فروش خود با آقای دانسته و به استناد رای هیات حل اختلاف مالیاتی که از انتقال دهنده( ) رفع تعرض مالیات نموده و همچنین عدم ثبت معامله خود با ایشان در دفتر اسناد رسمی تقاضای استرداد مالیات پرداختی خود را در اجرای مفاد مادتین 242و 243 قانون مالیاتهای مستقیم نموده که با توجه به موارد مذکور و مفاد تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم که یکی از موارد تحقق واگذاری را" تصرف محل" ذکر نموده و خریدار حدود یکسال محل را در تصرف و در آن اشتغال به کسب داشته و همچنین عدم ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی نافی موضوع تصرف نبوده و رفع تعرض مالیات از واگذار کننده محل مذکور به ایشان(موضوع رای شماره 1080 مورخ 16/7/80 که استدلال هیات صادر کننده رای خود جای تامل داشته) موثر در ما نحن فیه نبوده و من جمیع جهات به رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث رد شکایت مودی و عدم استرداد مالیات پرداختی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قانون و مقررات مشهود نیست و با رد شکایت شاکی رای صادره ابرام می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0