وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول بهار سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

  • 200-7468-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 200/7468/ص

تاریخ 1401/04/15ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور

به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 1401، بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول مالیاتی (بهار) سال 1401 خود را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صددرصد (100%) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نماید.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0