وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

  • 200-6605-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791هـ مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990هـ مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت اخیر بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می شود.
بر ‌اساس ماده (11) تصویب نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه ها و مالیات معاف می باشد.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 220573-ت60791هـ

تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام عدا...
  • 80-257118

تصویب نامه و تصمیم نامه حکم مالیاتی تصویب نامه 80/257118 ...
  • 167000-ت59990هـ

تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت تح...
  • 200-68133-د

ابلاغ تصویب نامه شماره 167000/ت 59990 هـ در خصوص پیشنهاد ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0