وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور»

شماره: 200/6583/د تاریخ: 1402/02/09  ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که به تصویب فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کل محترم (وقت) این سازمان رسیده است، برای اجرا ارسال می‌ شود. دانلود تصویر   سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور