وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تاریخ تنفیذ رأی دیوان عدالت اداری درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

  • 200-5809-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/5809/ص
تاریخ: 1401/03/28
ادارات کل امور مالیاتی
در پاسخ به استعلام‌ های به عمل آمده بدینوسیله تصریح می‌گردد:
مفاد رأی دیوان عدالت اداری موضوع بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/06/31 درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت (تصریح شده در قسمت اخیر بخشنامه یادشده) از تاریخ 1390/01/01 نافذ است.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0