وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

  • 200-55838-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
پیرو تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی در اجرای مقررات مواد 191 و 167 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 و با توجه به آسیب های وارده به مشاغل و واحدهای صنفی و کسب و کارها در جریان اغتشاشات اخیر و جهت تکریم هرچه بیشتر مودیان محترم مالیاتی ، موارد ذیل را مقرر می دارد:
1- شرایط تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع جزء (1) بند (الف) بخشنامه مذکور تا پایان سال جاری[1] تمدید می گردد.
2- مبلغ مذکور در بند 10 بخشنامه یادشده برای اشخاص حقیقی به مبلغ 750,000,000 هفتصد و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی به مبلغ 1,500,000,000 یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد اصلاح می گردد.
3- مدت زمان تفویض اختیار تقسیط بدهی برای مالیات و عوارض ابرازی موضوع بند 10-2 [2]بخشنامه مذکور برای مالیات های مستقیم تا (18) هجده ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده تا (12) ماه تعیین می گردد.
4- حداقل مبلغ دریافتی برای تقسیط در بند (11)[3] بخشنامه صدرالاشاره به میزان پانزده (15) درصد اصلاح می گردد.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-1401-10

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع ق...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0