وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 هیات محترم وزیران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

  • 200-55746-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 هیات محترم وزیران، برای اجرا ابلاغ می شود.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 152755-ت-60384هـ

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جه...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0