وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 16197/ت 58753هـ مورخ 1400/02/18 هیأت محترم وزیران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

  • 200-55745-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 16197/ت 58753هـ مورخ 1400/02/18 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1400، برای اجرا ارسال می‌شود.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 16197-ت58753هـ

تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، شاخصها و تغییرات...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0