وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ارسال تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب‌ نامه شماره 235109/ت60786هـ مورخ 1401/12/20 هیأت وزیران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

  • 200-220-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب‌ نامه شماره 235109/ت60786هـ مورخ 1401/12/20 هیأت وزیران، برای اجرا ارسال می‌شود.
در تبصره ذیل بند 2 ماده 10 آیین نامه مزبور اعلام شده است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های موضوع این ماده را وفق قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و قوانین و مقررات مربوطه به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید.
بنا به مراتب فوق و با توجه به این که موضوع اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش بنیان، صرفا در بند‌های (ب) و (ت) ماده 11 قانون مذکور تصریح شده است، لذا اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ذیل بند 2 ماده 10 آیین نامه فوق الذکر نیز صرفا در محدوده مقررات ناظر بر قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله، آیین‌ نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون مذکور موضوع تصویب‌ نامه شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 و اصلاحیه‌ های آن و آیین ‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون یاد شده موضوع تصویب‌ نامه شماره 117205/ت60023هـ مورخ 1401/07/04 امکان‌ پذیر خواهد بود.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 235109-ت-60786هـ

آیین نامه حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش ‎بنی...
  • 60023-117205

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش ب...
  • 152755-ت-60384هـ

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جه...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0