وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 33161/ت61231هـ مورخ 1402/02/30 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

  • 200-17490-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 33161/ت61231هـ مورخ 1402/02/30 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، برای اجرا ارسال می شود.
مقتضی است تبصره 1 ماده 4 تصویب نامه مذکور مورد توجه قرار گیرد.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 33161-ت61231هـ

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودج...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0