وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1402

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

  • 200-1402-506 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1402/506
تاریخ: 1402/04/14
دستورالعمل
506
1402
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبان
مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1402
نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1402، مورخ 1402/04/15 و مصادف با روز پنجشنبه می ‌باشد، به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:
-1 ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول (فصل بهار) سال 1402 را تا پایان روز دوشنبه مورخ 1402/04/26 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست برای مودیان فوق ‌الذکر فراهم نمایند.
-2 به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای انجام‌ شده به استناد صورتحساب‌های صادره خارج از سامانه مودیان، مودیان عضو سامانه مودیان نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه تا تاریخ تعیین‌ شده می‌ باشند.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0