وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تمدید مهلت ارزش افزوده زمستان 1401

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

باتوجه به اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 15 روز بعد از پایان هر فصل می باشد بنابراین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1401 تا تاریخ 15 فروردین 1402 می باشد که این مهلت باتوجه با تعطیلات نوروزی تا تاریخ 26 فروردین 1402 تمدید شد. این در حالی است که برای مهلت تسلیم اظهارنامه زمستان معمولا هر ساله این مهلت تمدید می شود. بخشنامه ای که امروز سازمان امور مالیاتی در این خصوص ابلاغ کرده است به شرح ذیل می باشد.

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱

متن بخشنامه به شرح ذیل می باشد:

مخاطبان/ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی - دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی ( فصل زمستان) سال ۱۴۰۱ را تا پایان روز شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصدی (۱۰۰%) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر راوی حساب برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

داود منظور

تمدید مهلت ارزش افزوده زمستان 1401