وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

  • 200-1401-58 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/58
تاریخ: 1401/12/22
 
پیرو بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 و در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات ­های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست، الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک برای اجرا­ از عملکرد سال 1401 ارسال  می­ شود. به منظور پیاده ­سازی صحیح و یکپارچه منویات قانونگذار در این خصوص، توجه ادارات کل امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­ دارد;
1-الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک، با دریافت بازخورد از اجرای الگوی قبلی و با هدف رفع برخی از مشکلات اجرایی آن بازطراحی شده است و ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت کامل الگوی مذکور می­ توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، صرفا نصاب ­ها و نرخ ­های مندرج در الگوی مذکور را مورد تعدیل قرار دهند.
2-قانونگذار به منظور رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت و مودیان محترم مالیاتی، به موجب تبصره ­های 2 و 3 ماده صدرالاشاره، به ترتیب امکان مطالبه مالیات مابه­التفاوت (در صورتی که اجاره ملک بیش از مبلغی باشد که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است) و همچنین زمینه اعتراض مودیان مالیاتی به مالیات تشخیصی توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نموده است. از سوی دیگر، به موجب مقررات جزء (3-2) از بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم که طی بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 ابلاغ شده است، «اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده 238 قانون خواهد بود.»
3-با عنایت به دستورالعمل شماره 200/96/510 مورخ 1396/04/07 و پیرو نامه شماره 59300/210/د مورخ 1399/12/12 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی و نظر به انحلال امور مالیاتی شهر و استان تهران; مسئولیت تعیین، اعلام و عملیاتی نمودن جداول ارزش اجاری املاک مشابه مناطق 22 گانه شهر تهران بر حسب محل جغرافیایی هر یک از بلوک ­های اجاری املاک، به ادارات کل امور مالیاتی مربوط تفویض می ­شود.
شایان ذکر است; در راستای فراهم نمودن بستر لازم برای مالیات­ ستانی عادلانه، با هماهنگی به عمل آمده با شهرداری تهران، مرزبندی بلوک ­های ارزش املاک مناطق 22 گانه شهر تهران از 159 بلوک جاری به 227 بلوک افزایش یافته است که ضروری است هماهنگی ­های لازم در این خصوص، با دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به عمل آید.
در مواردی که محدوده بلوک ­های ارزش اجاری املاک شهر تهران بین ادارات کل امور مالیاتی، دارای هم پوشانی باشند، ادارات کل مربوط مکلف ­اند از طریق هماهنگی با دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران، نسبت به تشکیل جلسات مشترک اقدام و ارزش­ های اجاری مربوط به بلوک های مذکور را تعیین نمایند.
مسئولیت هماهنگی، یکپارچه سازی و ابلاغ مجموعه ارزش­ های اجاری املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، با دفتر  هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران می­ باشد.
4-ادارات کل امور مالیاتی موظف ­اند ترتیبی اتخاذ نمایند که ضمن رعایت الگوی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیوست این بخشنامه، حداکثر تا تاریخ 1402/03/10 اقدام به تعیین ارزش­ های اجاری عملکرد سال 1401 املاک واقع در مناطق جغرافیایی تحت پوشش خود نمایند و نسخه ­ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک تعیین شده را از طریق بارگذاری بر روی ftp استان، به دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ارسال نمایند.
مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی ذی­ربط و نظارت برآن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­ باشد.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0