وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

شرایط پذیرش صورت حساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : منسوخ شده
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

  • 200-1401-52 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/52
تاریخ: 1401/10/28
 
مخاطبان/ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: شرایط پذیرش صورت حساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی
 
با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ 1401/08/01 و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (فراخوان دوم) از تاریخ 1401/10/01 از تاریخ های مذکور برای اشخاص موصوف صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورتحساب های غیر الکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی باشد.
 
ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال 1401 شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده اند، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیدگی نمایند، به نحوی که برگ های مطالبه مالیات و جرایم متعلق موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این مهلت صادر شود. فهرست اشخاص یادشده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

براساس بخشنامه 200/66930 مورخ 1402/09/28 سازمان امور مالیاتی کشور، این بخشنامه کان لم یکن تلقی می شود.

دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-66930

بررسی تأثیر قانون تسهیل تکالیف مودیان بر شرکت‌های بورسی و...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0