وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

شماره دستورالعمل: 200/1400/520

تاریخ: 1400/10/21

مخاطبین / ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طی مصوبه شماره 200/10238/150446/ص مورخ 1400/09/21 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 164629 مورخ 1400/10/11 به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود.

به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض مودیان و تکریم ارباب رجوع و احتراز از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت متبوع، مودیان مالیاتی می توانند صرفا تا تاریخ 1401/02/17 اعتراضات خود را در موعد مقرر قانونی (سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد)علاوه بر ارسال از طریق سامانه، کمافی السابق از طریق ارسال پستی و یا ارائه درخواست به صورت حضوری به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط نیز تسلیم نمایند.

 

داود منظور

 

دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی 1400/03/02

 

دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی 1400/03/02