وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

شماره: 200/1400/520
 
تاريخ: 1400/10/21
 
تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده
 
مخاطبين/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي 
 
موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1400/03/02
 
به پيوست دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (238) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي به موجب ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طي مصوبه‌ شماره 150446/ 10238/200/ص مورخ 21/ 09/1400 و اصلاحيه بعدي آن به شماره 164629 مورخ 11/10/1400 به تأييد وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است، جهت اقدام لازم ارسال مي‌شود.
به منظور تسهيل فرآيند ثبت اعتراض مؤديان و تکريم ارباب رجوع و احتراز از تضييع حقوق مؤديان محترم مالياتي و با عنايت به موافقت مقام عالي وزارت متبوع، مؤديان مالياتي مي‌توانند صرفاً تا تاريخ 17/02/1401 اعتراضات خود را در موعد مقرر قانوني (سي روز پس از ابلاغ برگ تشخيص ماليات يا برگ اعلام نتيجه رسيدگي يا برگ مطالبه/استرداد) علاوه بر ارسال از طريق سامانه، کمافي السابق از طريق  ارسال پستي و يا ارائه درخواست به صورت حضوري به ادارات کل امور مالياتي ذي‌ربط نيز تسليم نمايند.  
 
داود منظور
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور