وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۰۱

  • 16419-ت-28777هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:16419/ت 28777هـ
تاریخ:1382/04/01
پیوست:
هیـأت محـترم وزیـران در جـلسه مـورخ 1382/03/28 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 5023هـ/ب مورخ 1382/02/31 تصویب نمود : آئین نامه اجرایی قـانون تشویق و حـمایت سرمایه گـذاری خـارجی، موضوع تصـویب نامـه شماره 32556/ت27032هــ مورخ 1381/07/23 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
1- در ماده (23) قبل از عبارت "مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند" عبارت "میزان قابل انتقال راتعیین وبا تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" اضافه شود.
2- در ماده (27) بعد از واژه "هیأت " عبارت "وبا تأیید وزیر امور اقتصادی ودارایی" افزوده شود. توجه :تصویب نامه فوق الذکرطی بخشنامه شماره 2905/2184-211 مورخ 1382/05/04 ابلاغ گردیده است.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0