وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*آئین نامه اجرائی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 13/09/68

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۰۸

  • 14674-ت26589هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 14674/26589هـ تاریخ 08/02/1381 پیوست: وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی - وزارت کار و امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت , درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی , موضوع نامه شماره 39673/105 مورخ 11/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1- هر کارخانه خصوصی یا دولتی موظف است خوذ راسا و یا از طریق سایر موسساتی که دارای مجوز از وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی (که از این پس آیین نامه وزارت بهداشت نامیده می شود) هستند , خدمات بهداشت حرفه ای و مراقبت های بهداشتی درمانی تعریف شده توسط وزارت بهداشت را مطابق با استانداردها و ضوابط مربوط تامین نماید . ماده 3- اقداماتی که هزینه های آنها مشمول این آئین نامه می باشد عبارتند از : الف –هزینه مربوط به آموزش و بازآموزی در علوم بهداشتی اعم از بهداشت حرفه ای , بهداشت محیط , بهداشت موادغذایی , بهداشت عمومی و فردی , بهداشت خانواده , مبارزه با بیماری ها , بهداشت دهان و دندان برای کارفرمایان , کارگران , کارکنان و کارآموزان مطابق با ضوابط وزارت بهداشت . ب – هزینه های مربوط به معاینات بالینی و پاراکلینیکی (قبل از استخدام دوره ای , اختصاصی ) و تکمیل فرم معاینات کارگری مصوب وزارت بهداشت. پ – هزینه های مربوط به گسترش و ارتقای ضوابط استانداردها و خدمت بهداشتی و درمانی در مراکز ایجاد شده در کارخانجات از قبیل ایستگاه بهگر , خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار . ت – هزینه های مربوط به اجرای ضوابط و دستورالعمل هایی که براساس ماده (85) و تبصره (1) ماده (96) قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 – توسط وزارت بهداشت به منظورجلوگیری از بیماری های حرفه ای تامین بهداشت کار وکارگر و محیط کار صادر می شود: ث – هزینه های مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی و به کارگیری نیروهای بهداشت حرفه ای و پزشک برای انجام کمک های اولیه در وقوع حوادث و سوانح در محیط کار, ارزیابی عوامل زیان آور ناشی از محیط کار, ارزیابی عوامل زیان آور ناشی از محیط کار, اجرای معاینات کارگری و تشخیص زود رس بیماری ها ودرمان سر پایی بیماران . ج – هزینه های مربوط به اندازه گیری عوامل زیان آور بیماری زا , طراحی و اجرای برنامه های کاهش و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار. چ – هزینه های مربوط به ایجاد و بهسازی تسهیلات بهداشتی به منظور تطبیق شرایط موجود با آئین تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت براساس ماده (156) قانون کار جمهوری اسلامی ایران . ح – هزینه های مربوط به تهیه , تدوین , طراحی و چاپ و تکثیر جزوات و پوستر در زمینه های بهداشتی بخصوص بهداشت حرفه ای . ماده 3- به منظور کسر هزینه های بهداشتی , درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیات کارخانجات , کارفرمایان موظفند صورت هزینه بر مبنای مدارک را به معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ادارات کل کار و امور اجتماعی ارایه نمایند تا درصورت تایید و تطبیق با خدمات تعریف شده در ماده (2) این آیین نامه , گواهی لازم صادر گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0