وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی ماده 94 قانون تنظیم مقررات مالی دولت

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۳/۰۳

  • 211-614-1078 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :1078/614/211 تاریخ:03/03/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحی بعدی آن که طی شماره های 3081/ت 28444-هـ مورخ 26/1/82 و 14674/ت 26589هـ مورخ 8/4/81 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
پیوست: شماره: 3081/ت 28444هـ تاریخ:26/01/1382 پیوست:دارد وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی- وزارت کار و امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی , موضوع نامه شماره 4746 هـ/ب مورخ 29/11/1381 تصویب نمود: در ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت , موضوع تصویب نامه شماره 14674/ت 26589 هـ مورخ 8/4/1381 قبل از عبارت “ تامین نماید” عبارت “حداقل نیم درصد از سود خالص سال قبل خود ” اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
پیوست: شماره: 14674/26589هـ تاریخ :08/04/1381 پیوست: وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی - وزارت کار و امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت , درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی , موضوع نامه شماره 39673/105 مورخ 11/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1- هر کارخانه خصوصی یا دولتی موظف است خوذ راسا و یا از طریق سایر موسساتی که دارای مجوز از وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی (که از این پس آیین نامه وزارت بهداشت نامیده می شود) هستند, خدمات بهداشت حرفه ای و مراقبت های بهداشتی درمانی تعریف شده توسط وزارت بهداشت را مطابق با استانداردها و ضوابط مربوط تامین نماید . ماده 3- اقداماتی که هزینه های آنها مشمول این آئین نامه می باشد عبارتند از : الف – هزینه مربوط به آموزش و بازآموزی در علوم بهداشتی اعم از بهداشت حرفه ای , بهداشت محیط , بهداشت موادغذایی , بهداشت عمومی و فردی , بهداشت خانواده , مبارزه با بیماری ها , بهداشت دهان و دندان برای کارفرمایان , کارگران , کارکنان و کارآموزان مطابق با ضوابط وزارت بهداشت . ب – هزینه های مربوط به معاینات بالینی و پاراکلینیکی (قبل از استخدام دوره ای , اختصاصی ) و تکمیل فرم معاینات کارگری مصوب وزارت بهداشت. پ – هزینه های مربوط به گسترش و ارتقای ضوابط استانداردها و خدمت بهداشتی و درمانی در مراکز ایجاد شده در کارخانجات از قبیل ایستگاه بهگر , خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار . ت – هزینه های مربوط به اجرای ضوابط و دستورالعمل هایی که براساس ماده (85) و تبصره (1) ماده (96) قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 – توسط وزارت بهداشت به منظورجلوگیری از بیماری های حرفه ای تامین بهداشت کار وکارگر و محیط کار صادر می شود: ث – هزینه های مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی و به کارگیری نیروهای بهداشت حرفه ای و پزشک برای انجام کمک های اولیه در وقوع حوادث و سوانح در محیط کار, ارزیابی عوامل زیان آور ناشی از محیط کار, ارزیابی عوامل زیان آور ناشی از محیط کار, اجرای معاینات کارگری و تشخیص زود رس بیماری ها ودرمان سر پایی بیماران . ج – هزینه های مربوط به اندازه گیری عوامل زیان آور بیماری زا , طراحی و اجرای برنامه های کاهش و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار. چ –هزینه های مربوط به ایجاد و بهسازی تسهیلات بهداشتی به منظور تطبیق شرایط موجود با آئین تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت براساس ماده (156) قانون کار جمهوری اسلامی ایران . ح – هزینه های مربوط به تهیه , تدوین , طراحی و چاپ و تکثیر جزوات و پوستر در زمینه های بهداشتی بخصوص بهداشت حرفه ای . ماده 3- به منظور کسر هزینه های بهداشتی , درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیات کارخانجات , کارفرمایان موظفند صورت هزینه بر مبنای مدارک را به معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ادارات کل کار و امور اجتماعی ارایه نمایند تا درصورت تایید و تطبیق با خدمات تعریف شده در ماده (2) این آیین نامه , گواهی لازم صادر گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 14674-ت26589هـ

*آئین نامه اجرائی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی...
  • 3081--ت-28444هـ

اضافه نمودن عبارتی در تصویب نامه 14674 مورخ 81/4/8

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0